Διδασκόμενα μαθήματα

 

 

ΠΜΣ " ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ "

Κωδ. Μαθήματος

     

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Βιομετρία (Υ)

8

 

Μοριακή Βελτίωση και Βιοτεχνολογία (Υ)

 

8

 

Ερευνητική προσέγγιση (Υ)

 

7

 

Φυτογενετικοί πόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό (Ε)

 

7

 

Εφαρμογές Κυτταρογενετικής στη Βελτίωση των φυτών (Ε)

 

7

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

7

 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

30

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Κλασσική Βελτίωση και εφαρμοσμένα βελτιωτικά προγράμματα (Υ)

 

8

 

Παραγωγή, τεχνολογία, διαχείριση και εμπορία σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού (Υ)

 

8

 

Βιοδιαγνωστικές μέθοδοι και ολιστικές (-omics) τεχνολογίες  (Ε)

 

7

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

7

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

7

 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

30

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

15

 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

15

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Ποσοτική και πληθυσμιακή γενετική ανάλυση με χρήση μοριακών δεδομένων (Υ)

 

8

 

Βελτίωση για αντοχή στις  καταπονήσεις (Ε)

7

 

Βιοπληροφορική επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας από φαινοτυπική και γενοτυπική ανάλυση (Ε)

7

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

7

 

Εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

15

 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

30

Γενικό Σύνολο ECTS Ειδίκευσης

105

Search